La Fundació Pius Bosch ha adquirit per a les Residències Pere Relats 3 llits adaptats a les necessitats d’aquest tipus d’establiments d’atenció als ancians més desvalguts. La Fundació pretén que aquestes ajudes a la millora de l’equipament d’aquests residències es puguin anar repetint els propers anys.