El patrons de la Fundació Pius Bosch es van fer la fotografia de família al final de l’acte de celebració dels 25 anys de la institució, amb alguns convidats a l’acte. A la fotografia veiem, d’esquerra a dreta: Joan-Enric Vives, bisbe de la Seu d’Urgell, Josep-Maria Recasens, president del Centre Moral i Cultural del Poblenou i patró de la Fundació, Joan Giménez  (tresorer), Joan Jové (vocal), Lluís Casanova (secretari), Antonieta Sarsanedas, vídua de Joan Buxadé, que fou president i mantenidor durant molts anys de la Fundació, Xavier Oliver (president), Mercè Masjuan (vocal), Joan Vallvé (vocal), Magdalena Puig, esposa del vicepresident actual Carles Mataró, que amb  salut delicada no va poder assistir a l’acte, i Josep Gili (vocal).