La Fundació Pius Bosch, seguint els objectius marcats pel Patronat i continuant amb la col·laboració establerta amb la parròquia de Santa Maria del Taulat del Poblenou, durant el curs 2016-2017 i a l’inici del 2017-2018 ha fet unes donacions a l’Ajuda fraterna d’aquesta parròquia de prop de 5.000 euros, encaminades a pal·liar en la mesura de les seves possibilitats necessitats bàsiques d’algunes famílies amb fills escolaritzats a l’escola Les Acàcies, del Poblenou. Així, un gran percentatge d’aquesta quantitat s’ha dedicat a cobrir part del cost del menjador escolar d’uns quants alumnes. Però també hi ha alguna partida dedicada a pagar les taxes per exàmens de les PAU i de Batxillerat de Comerç Internacional i per al lloguer puntual d’una habitació familiar.