En la darrera reunió del Patronat de la Fundació Pius Bosch es va fer un balanç de les activitats dutes a terme en el darrer curs, valorant positivament la feina feta i els resultats obtinguts seguint els objectius marcats en la anterior reunió del Patronat. Així mateix, també es va acordar mantenir i profunditzar ens els mencionats objectius, alhora que es començarà a estudiar noves necessitats dels col·lectius que reben l’ajuda de la Fundació.

Els Patrons de la Fundació, des dels últims canvis fets el 2016, són els següents: Xavier Oliver i Casanova, president; Carles Mataró i Balada, vicepresident; Lluís Casanova i Iborra, secretari; Joan Giménez i Roger, tresorer; Josep Maria Recasens i Soriano; Montserrat Ribera i Monroset; Joan-Maria Vallvé i Ribera; Mercè Masjuan i Domingo; Joan Jové i Prats; i Josep Gili i Diego