S’ha convocat una reunió del Patronat de la Fundació pel proper divendres 28 de juny de 2019, a les 19.30 hores. Es celebrarà a Barcelona, al carrer Pujades número 176-178.
Entre els temes més destacats de l’ordre del dia hi ha la proposta de nomenament d’un nou patró, donada la defunció del vicepresident del Patronat, el Sr. Carles Mataró i Balada. També es preveu nomenar un nou vicepresident.
També s’informarà de les donacions rebudes per la Fundació durant l’any 2018, dels donatius efectuats per la Fundació durant el mateix any i de les activitats culturals realitzades per la Fundació, també durant el 2018.