En la darrera reunió del Patronat de la Fundació Pius Bosch es va nomenar la Carme Mataró Puig nova membre de l’entitat. Carme Mataró és filla de Carles Mataró, que va morir a finals d’any 2018 i que fins aleshores era el vicepresident.
Com a nou vicepresident s’ha nomenat a Lluís Casanova, fins ara secretari. La Carme Mataró passa a ser la secretària.
Amb aquests nomenaments, el Patronat de la Fundació queda així:
Xavier Oliver i Casanova, president
Lluís Casanova i Iborra, vicepresident
Carme Mataró i Puig, secretaria
Joan Gimenez i Roger, tresorer
Josep Maria Recasens i Soriano
Montserrat Ribera i Monroset
Joan-Maria Vallvé i Ribera
Mercè Masjuan i Domingo
Joan Jové i Prats
Josep Gili i Diego