EL PATRONAT ACTUAL

 

 

Xavier Oliver i Casanova, president

Lluís Casanova i Iborra, vicepresident

Carme Mataró i Puig, secretària

Joan Gimenez i Roger, tresorer

Josep Maria Recasens i Soriano, vocal

Montserrat Ribera i Monroset, vocal

Joan-Maria Vallvé i Ribera, vocal

Mercè Masjuan i Domingo, vocal

Joan Jové i Prats, vocal

Josep Gili i Diego, vocal