EL PATRONAT ACTUAL

 

Xavier Oliver i Casanova, president

Carles Mataró i Balada, vicepresident

Lluís Casanova i Iborra, secretari

Joan Giménez i Roger, tresorer

Josep Maria Recasens i Soriano

Montserrat Ribera i Monroset

Joan-Maria Vallvé i Ribera

Mercè Masjuan i Domingo

Joan Jové i Prats

Josep Gili i Diego