Politica de Privacitat i Condicions d’Ús

La utilització d’aquesta web i dels seus formularis implica l’acceptació del tractament de les dades de l’usuari d’acord amb aquesta Política de Privacitat, incloent la recopilació de dades d’accés i l’enviament d’informació comercial per via electrònica. La utilització de la web també implica l’acceptació de les seves Condicions d’Ús.

Política de Privacitat

Responsable del tractament de les dades i informació de contacte

El responsable és: FUNDACIÓ PIUS BOSCH
Dades de contacte del responsable:
Carrer Pujades, 176-178. 08005 Barcelona. Catalunya
93 485 36 99
info@fundaciopiusbosch.cat

Voluntarietat

S’informa als usuaris de la web que les respostes a les preguntes plantejades en els formularis de recollida de dades que hi pugui haver en el aquesta web tenen caràcter voluntari, si bé la negativa a facilitar les dades sol·licitades pot comportar la impossibilitat d’accés a alguns serveis que ho requereixin.

Finalitat del tractament de les dades

Les dades es tracten amb l’objectiu de proporcionar accés als continguts en línia de la web així com atendre les sol·licituds dels usuaris del web, portar un registre de visites (adreces IP, dades del navegador, país, pàgina accedida, etc.) a efectes estadístics, aplicar mesures encaminades a la seguretat de la web, i en el seu cas, l’enviament d’informació comercial sobre els nostres productes i serveis per via electrònica.

En cas d’emplenar algun dels formularis serà necessari facilitar determinades dades personals, les quals es tractaran per a la finalitat per a la qual es sol·liciten.

Legitimació

Les dades es tracten sobre la base del consentiment de l’usuari, compliment d’obligacions legals i, al seu cas, execució d’un contracte o pre-contracte.

Destinataris i transferències

Destinataris: FUNDACIÓ PIUS BOSCH.
No es preveu la transferència internacional (fora de l’Espai Econòmic Europeu), excepte amb fins d’emmagatzematge, i en tot cas sobre la base de l’existència d’una decisió d’adequació, d’acord amb la existència de garanties adequades, així com entitats adherides a l’acord privacy shield (http://www.privacyshield.gov)

Termini de conservació de les dades

Almenys durant els terminis establerts per la legislació aplicable i en tot cas mentre es mantingui la vigència del consentiment

Drets de les persones

Els afectats tenen dret a: accedir, rectificar i suprimir les seves dades; sol·licitar la portabilitat de les seves dades; oposar-se al tractament o sol·licitar la seva limitació; retirar el consentiment prestat, si és el cas. Per a aquesta fi poden enviar la seva sol·licitud per escrit o correu electrònic a l’adreça del responsable, incloent la referència “Protecció de dades”. Per facilitar la identificació, recomanem que el titular de les dades adjunti a la sol·licitud la còpia del DNI/passaport. Els afectats també poden realitzar una reclamació davant l’Autoritat de Control de protecció de dades.

Veracitat i actualització de les dades

L’usuari ha d’emplenar els formularis amb dades reals, exactes, completes i actuals. L’usuari no introduirà dades corresponents a una altra persona; La Fundació Pius Bosch (des d’ara, la Fundació) entendrà que les dades han estat facilitades pels seus titulars. L’usuari serà l’únic responsable de qualsevol perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar a qualsevol persona a causa de l’emplenament del formulari amb dades falses, inexactes, incompletes, no actualitzades o relatives a una altra persona. L’usuari haurà de comunicar qualsevol modificació en les dades proporcionades amb la finalitat de mantenir les seves dades degudament actualitzades.

Seguretat de la informació

La Fundació ha pres les mesures legalment requerides per a la protecció de dades personals i ha adoptat els dispositius al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés o el robatori de les dades personals facilitades pels usuaris de la web. L’usuari tindrà en compte, no obstant això, que les mesures de seguretat a Internet no són absolutament inviolables.

Analítiques Web

Aquesta web pot utilitzar diverses analítiques per conèixer la manera en què és buscada, accedida i utilitzada pel públic. Aquestes analítiques poden implicar la recopilació de dades de caràcter no personal, com per exemple l’adreça IP, la localització de la connexió, o la informació sobre el software o hardware de navegació. Aquesta informació no s’associa als usuaris i s’utilitza amb la finalitat exclusiva d’obtenir dades estadístiques sobre l’ús de la web de l’empresa.

Utilització de funcions i complements de tercers

Aquesta web pot incorporar funcions i complements proporcionats per tercers per a diverses finalitats, com per exemple: analítiques web de tercers; mapes de tercers; vídeos de tercers; compartició a xarxes socials; etc. Una funció o complement d’un tercer estableix una connexió directa entre el navegador de l’usuari i els dominis d’Internet controlats pel tercer, permetent la descàrrega i execució de la funció. Així la majoria de complements de tercers recopilen quines pàgines visiten els usuaris per conèixer els seus interessos i poder oferir posteriorment publicitat adaptada als mateixos.

Utilització de la funció Google Analytics proporcionada per Google, Inc.

Aquesta web pot integrar funcions analítiques de Google Inc (1600 AMPHITHEATRE PARKWAY, MOUNTAIN VIEW, CALIFÒRNIA, USA) per conèixer la manera en què és buscada, accedida i utilitzada pels usuaris. Per a això, en usar aquesta web el navegador de l’usuari pot establir una connexió directa amb els servidors del domini d’Internet google.com i altres dominis de Google. Això permet a Google registrar l’activitat de l’usuari així com informació relativa a la seva adreça IP. Google Analytics fa ús de cookies persistents per elaborar estadístiques anònimes sobre l’ús d’aquesta web, conforme a la següent política de privacitat: https://policies.google.com/privacy?hl=ca&gl=ca. En utilitzar aquesta web l’usuari dóna el consentiment per al tractament de les seves dades a Google per a les finalitats indicades.

Utilització de funcions proporcionades per Google, Inc.

Aquesta web pot integrar funcions de Google Inc (1600 AMPHITHEATRE PARKWAY, MOUNTAIN VIEW, CALIFÒRNIA, USA) com per exemple vídeos de Youtube, mapes i botons “+1”. Per aquesta raó en utilitzar la web el navegador de l’usuari estableix una connexió directa amb els servidors del domini d’Internet google.com i altres dominis de Google. Això permet a Google conèixer que l’usuari ha visitat la web des de la seva adreça IP. Google fa ús de cookies persistents, emmagatzematge local i emmagatzematge local de Flaix en el dispositiu de l’usuari, per a diverses finalitats incloent la recopilació de l’activitat de l’usuari en Internet per oferir-li publicitat adaptada als seus interessos, conforme a les seves polítiques de privacitat: https://policies.google.com/privacy?hl=ca&gl=ca. En utilitzar aquesta web l’usuari dóna el consentiment per al tractament de les seves dades a Google per a les finalitats indicades.

 

Condicions d’Ús

Responsabilitat dels usuaris per ús i contingut

Tant l’accés a la web com l’ús que pugui realitzar-se de la informació i continguts inclosos a la mateixa serà d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi. Per tant, l’ús que pugui fer-se de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles a través d’aquesta, estarà supeditada a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels usuaris, que seran completament responsables d’aquest accés i correcte ús.

Els usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l’ordre públic, als bons costums, als drets de tercers o de la pròpia Fundació, tot això segons les possibilitats i finalitats pels quals estan concebuts. la Fundació no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per dany emergent o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzat pels Usuaris o tercers.

Informació sobre els enllaços (o “links”)

La Fundació no es fa responsable de les webs no pròpies a les quals es pot accedir mitjançant enllaços (o “links”) o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.

Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’usuari i la Fundació no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un vincle aliè a la Fundació, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivats de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’usar o usar malament un vincle, tant en connectar a la web de la Fundació, com en accedir a la informació d’altres webs des de la web de la Fundació.

Informació sobre la utilització de galetes (o “cookies”)

En aquesta web es poden utilitzar galetes (o “cookies”) en algunes pàgines. L’usuari pot obtenir més informació al respecte fent clic en aquest enllaç.

Renúncia i limitació de la responsabilitat

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s’incorporen canvis a la informació continguda. La Fundació pot introduir a qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.

La Fundació ha obtingut la informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com a fiables, però, si bé s’han pres les mesures corresponents per assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garanteix que sigui exacta i actualitzada.

També s’adverteix que els continguts d’aquesta web, tenen finalitat informativa i no contractual quant a la qualitat, situació, allotjament, serveis i tarifes de la Fundació.

Informació sobre l’exempció de tota la responsabilitat derivada d’una fallada tècnica i de contingut

La Fundació declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, qualsevol que en sigui la seva causa. Així mateix, la Fundació no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus de dany indirecte que li pugui ser causat als usuaris per causes alienes a la Fundació.

La Fundació no declara ni garanteix que els serveis o continguts siguin interromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, amb el benentès que la Fundació realitza els seus millors esforços a evitar aquest tipus d’incidents.

En cas que l’usuari prengui determinades decisions o realitzi accions amb base a la informació inclosa en aquesta web, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

Propietat industrial i intel·lectual

Els continguts prestats per la Fundació, així com els continguts abocats a la xarxa a través de les seves pàgines web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual, per la qual cosa es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria.

Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d’explotació pública referit tant a les pàgines web com als seus continguts i informació, sense l’exprés i previ consentiment i per escrit de la Fundació. En conseqüència, tots els continguts que es mostren en aquesta web i, especialment, dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualssevol altres signes susceptibles d’utilització industrial i comercial, estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de la Fundació, o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en la web.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i altres expressions formals que formen part de la web, així com el programari necessari per al funcionament i visualització de les mateixes, constitueixen així mateix una obra en el sentit del Dret d’Autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat intel·lectual que resultin aplicables. L’incompliment de l’esmentat implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.

Queda prohibit tot acte per virtut del qual els usuaris dels serveis o continguts explotin o se serveixin comercialment, directa o indirectament, íntegrament o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que formen part de les pàgines web sense permís previ i per escrit de la Fundació.

En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, discos d’ordinador o targetes de memòria), digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents de les pertanyents a les autoritzades per la Fundació, així com la seva traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d’aquestes opinions, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que es posin a la disposició dels usuaris a través dels serveis o continguts, en tant tals actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de Propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.

La Fundació és lliure de limitar l’accés a les pàgines web, i als productes i/o serveis en ella oferts, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els usuaris puguin fer-li arribar a través de l’email. La Fundació, en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sense perjudici de l’única i exclusiva responsabilitat dels usuaris, els filtres necessaris a fi d’evitar que a través de les seves pàgines web puguin abocar-se a la xarxa continguts o opinions, considerats com a racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.

Tret que expressin de manera certa i inconfusible el contrari, s’entén que aquells usuaris que enviïn a la web o a la pròpia Fundació, per qualsevol mitjà disponible, suggeriments, observacions, opinions o comentaris, autoritzen a la Fundació per a la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, discos d’ordinador o targetes de memòria), digitalització, posada a disposició des de bases de dades pertanyents a la Fundació, traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació de tals observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d’autor que estigui previst legalment. Així mateix, s’entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que només pel fet de fer arribar aquestes observacions, opinions o comentaris, els usuaris declinen qualsevol pretensió remuneratòria per part de la Fundació.

D’acord amb l’esmentat en el paràgraf anterior la Fundació queda autoritzada igualment per procedir a la modificació o alteració de tals observacions, opinions o comentaris, a fi d’adaptar-los a les necessitats de format editorial de la web, sense que per això pugui entendre’s que existeix en absolut qualsevol tipus de lesió de qualssevol de les facultats morals de dret d’autor que els Usuaris poguessin ostentar sobre aquelles.

Queden prohibits qualssevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals un tercer pugui beneficiar-se, directa o indirectament, amb o sense lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, o de l’esforç dut a terme la Fundació per al seu funcionament. En concret, queda prohibit tot “link”, “hyperlink”, “framing” o vincle similar que pugui establir-se en direcció a les pàgines web de la Fundació, sense el consentiment previ, exprés i per escrit de la Fundació. Qualsevol trasgressió del que es disposa en aquest punt serà considerada com a lesió dels legítims drets de Propietat intel·lectual de la Fundació sobre les pàgines web i tots els continguts de les mateixes.

La Fundació no assumirà cap responsabilitat davant de conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans esmentades, de la mateixa manera que no assumirà cap responsabilitat pels continguts, serveis, productes, etc., de tercers als quals es pugui accedir directament o a través de bàners, enllaços, “links”, “hyperlinks”, “framing” o vincles similars des de la web de la Fundació.