Fundació Pius Bosch

La Fundació Pius Bosch ajuda a pal·liar necessitats socials i potencia activitats culturals i d’esbarjo al Poblenou.

Mantenir els objectius amb nous projectes

La Fundació Pius Bosch es marca nous projectes amb nous objectius per aquest curs 2016-2017 i anys successius. Per dur-los a terme et necessitem, ets imprescindible. Un d’aquest projectes és col·laborar en la detecció de situacions de pobresa social al Poblenou. La Parròquia de Santa Maria del Taulat, amb el seu rector Francesc Romeu, és el nostre filtre i, de moment, ja hem detectat un problema social important.

En una escola del nostre barri tenim cinc famílies amb nou fills en total que, a l’estar a l’atur els dos membres grans de la família, no tenen dret a la beca menjador. Aquesta circumstància fa que aquests nens pateixin problemes de malnutrició. A casa seva els seus pares no els hi poden donar els nutrients mínims diaris necessaris. Demanem la teva col·laboració per ajudar-los. Cada nen té una despesa en beca menjador de 240€ l’any.

Per poder dur a terme aquesta col·laboració, hem creat un full que està a la vostra disposició a la secretaria del Centre. Aquesta col·laboració pot ser mensual, anual o d’un sol pagament, com us vagi millor. Nosaltres ens comprometem a tenir-vos al corrent de tots els actes i afers, de necessitats socials per a que col·laboris amb la Fundació, així com convidar- vos a una reunió anual on rebreu la memòria anual de la Fundació. També, com a col·laborador, ens pots fer arribar necessitats socials que detectis i ens comprometem a aprofundir, estudiar l’ajuda necessària i col·laborar amb el que puguem.

També volem manifestar-vos que aquests ingressos es faran en un compte corrent nou, per no barrejar els diners que recollim per aquests afers socials amb els de la gestió pròpia pel manteniment de la Fundació. Amics, us demanem la vostra ajuda. El moment actual que estem vivint ens necessita a tots! Com més col·laboradors siguem, més ajudes necessàries podrem oferir al nostre barri. Moltíssimes gràcies per la vostra col·laboració i comprensió.


Xavier Oliver i Casanova
President