Patronat

El Patronat de la Fundació quedà composat per les següents persones:

1.   Xavier Oliver i Casanova (President)

2.   Lluís Casanova i Iborra (Vicepresident)

3.   Carme Mataró i Puig (Secretària)

4.   Joan Giménez i Roger (Tresorer)

5.   Josep Gili i Diego (Vocal designat pel Centre)

6.   Joan Jové i Prats (Vocal)

7.   Mercè Masjuan i Domingo (Vocal)

8.   Josep M. Recasens i Soriano (Vocal i President del Centre)

9.   Mercè Vallvé i Ribera (Vocal en càrrec vitalici)

10.     Joan M. Vallvé i Ribera (Vocal en càrrec vitalici)

11.     Assumpta Bruguera i Casas (Vocal designada pel Centre)