Segona visita al Temple de la Sagrada Família

Categoria Actuacions dutes a terme

Com a conseqüència del gran nombre de peticions de places per visitar el Temple de la Sagrada Família que no van poder ser ateses el desembre de 2014, s’ha organitzat una nova visita concertada que ha gaudit de l’èxit de participació i de resultats de l’anterior.