Eucaristia en record de Mossèn Pius Bosch i dels patrons de la Fundació traspassats

per Joan Buxadé i Domènech

President de la Fundació Pius Bosch

En record i homenatge, la Fundació Pius Bosch i el Centre Moral i Cultural, el passat dia 29 de juny, diada de Sant Pere, van oferir una missa en sufragi del rector que fou de Santa Maria del Taulat des del 23 de juny de 1916 fins l’1 de novembre de 1942, data de la seva defunció, Mn. Pius Bosch i Crous; dels socis que van fer possible la Sociedad Cultural Mosén Pio Bosch, senyors Claudi Andani Vidal, Josep Batlle Albes, Joaquim Batlle Ferrer, Jaume Botey Candelich, Joan Guardino Gironés, Josep Martí Saltor, Joan Montaner Segarra, Andreu Padró Pagès, Andreu Ribera Rovira, Jaume Ribera Rovira i Josep Ruiz Alba; i dels patrons difunts de la Fundació Pius Bosch, senyors: Josep Casanova Ramon, Jaume Masjuan Pons, Domingo Sarsanedas Sabaté i Joaquim Vilasaró Bagaria.

Hi varen assistir la majoria de famílies dels homenatjats i es va repartir un recordatori en memòria de tots ells. Mossèn Francesc Romeu en una encertada homilia va teixir un lligam entre la diada de Sant Pere i Sant Pau, pilars de l’Església, la fe, la presència de les despulles de Mn. Pius, enterrat al peu del presbiteri de Santa Maria, i els valors del record i l’agraïment que suposava l’oferiment de l’eucaristia com a sufragi i homenatge d’aquelles persones que assumint molta responsabilitat, van fer possible que entitats com el Centre Moral i Cultural amb el suport jurídic de la Fundació Pius Bosch, fessin plausible la continuïtat de l’obra cultural, moral i familiar desenvolupada al Poblenou. Familiars dels recordats en amical trobada al sortir del temple, van expressar el seu agraïment pel record que suposava dels seus avantpassats i l’alegria per l’oportunitat de coincidir amb amics que feia temps que no es retrobaven.

Categoria Actuacions dutes a terme

per Joan Buxadé i Domènech

President de la Fundació Pius Bosch

En record i homenatge, la Fundació Pius Bosch i el Centre Moral i Cultural, el passat dia 29 de juny, diada de Sant Pere, van oferir una missa en sufragi del rector que fou de Santa Maria del Taulat des del 23 de juny de 1916 fins l’1 de novembre de 1942, data de la seva defunció, Mn. Pius Bosch i Crous; dels socis que van fer possible la Sociedad Cultural Mosén Pio Bosch, senyors Claudi Andani Vidal, Josep Batlle Albes, Joaquim Batlle Ferrer, Jaume Botey Candelich, Joan Guardino Gironés, Josep Martí Saltor, Joan Montaner Segarra, Andreu Padró Pagès, Andreu Ribera Rovira, Jaume Ribera Rovira i Josep Ruiz Alba; i dels patrons difunts de la Fundació Pius Bosch, senyors: Josep Casanova Ramon, Jaume Masjuan Pons, Domingo Sarsanedas Sabaté i Joaquim Vilasaró Bagaria.

Hi varen assistir la majoria de famílies dels homenatjats i es va repartir un recordatori en memòria de tots ells. Mossèn Francesc Romeu en una encertada homilia va teixir un lligam entre la diada de Sant Pere i Sant Pau, pilars de l’Església, la fe, la presència de les despulles de Mn. Pius, enterrat al peu del presbiteri de Santa Maria, i els valors del record i l’agraïment que suposava l’oferiment de l’eucaristia com a sufragi i homenatge d’aquelles persones que assumint molta responsabilitat, van fer possible que entitats com el Centre Moral i Cultural amb el suport jurídic de la Fundació Pius Bosch, fessin plausible la continuïtat de l’obra cultural, moral i familiar desenvolupada al Poblenou. Familiars dels recordats en amical trobada al sortir del temple, van expressar el seu agraïment pel record que suposava dels seus avantpassats i l’alegria per l’oportunitat de coincidir amb amics que feia temps que no es retrobaven.