Reunió del Patronat

El passat dia 28 de juny es va celebrar la reunió del Patronat de la Fundació Pius Bosch per tractar diversos temes, entre ells l’aprovació dels comptes anuals. També es van aprovar canvis en la pròpia composició del Patronat, atès que, recentment, va morir la senyora Montserrat Ribera i Monroset (e.p.r.), que ostentava la representació de la Família Ribera, juntament amb el seu cosí, en Joan Maria Vallvé i Ribera, com a membres vitalicis, d’acord amb el que preveuen els Estatuts de la Fundació. En la reunió es va manifestar, per part de la resta del Patronat, el més sentit condol per la defunció de la Montserrat i l’agraïment per la seva dedicació durant els anys en què n’ha format part.

Present a la reunió la senyora Mercè Vallvé i Ribera, germana d’en Joan Maria Vallvé, que es presentava com a nova component del Patronat en el seu càrrec vitalici de representació de la família Ribera, se li donà la més cordial benvinguda, i la resta del Patronat es posà a la seva disposició per tot allò, referent a la Fundació, que pugui ser-li necessari, agraint-li la seva disponibilitat per formar-ne part.

Així mateix, i a proposta del senyor Josep Maria Recasens, president del Centre, que actuava en nom propi i també en representació de la Junta Directiva, es renovà com a patró de la Fundació el senyor Josep Gili i Diego, en representació del Centre, i fou presentada com a nou membre del Patronat, també en representació del Centre, la senyora Assumpta Bruguera i Casas, en substitució del senyor Lluís Casanova, que fou nomenat patró de designació directa del Patronat. Es donà la benvinguda a l’Assumpta, sobradament coneguda i estimada per les persones que ens movem pel Centre.

En consideració al que s’ha expressat, el Patronat de la Fundació quedà composat per les següents persones:
1. President Xavier Oliver i Casanova
2. Vicepresident Lluís Casanova i Iborra
3. Secretària Carme Mataró i Puig
4. Tresorer Joan Giménez i Roger
5. Vocal Josep Gili i Diego (designat pel Centre)
6. Vocal Joan Jové i Prats
7. Vocal Mercè Masjuan i Domingo
8. Vocal Josep M. Recasens i Soriano (President del Centre)
9. Vocal Mercè Vallvé i Ribera (càrrec vitalici)
10. Vocal Joan M. Vallvé i Ribera (càrrec vitalici)
11. Vocal Assumpta Bruguera i Casas (designada pel Centre)

Recordem que la Fundació Pius Bosch és una institució sense afany de lucre que, en paraules del seu president, en Xavier Oliver i Casanova, vol ser la salvaguarda de l’edifici on s’ubica el Centre. La Fundació i el Centre son dues entitats jurídicament diferents, però agermanades amb uns objectius comuns.

Recordem també que els objectius fundacionals, destinats a atendre necessitats socials i culturals del nostre barri, concretats en els Estatuts de la Fundació, es poden acomplir gràcies als donatius de diverses persones associades o no al Centre. Els socis del Centre podeu vincular la vostra solidaritat amb les persones vulnerables del nostre entorn més proper a través de la Fundació. Si voleu participar-hi, demaneu a la Secretaria del Centre la butlleta per poder aportar les vostres donacions; són molt necessàries i contribuireu a una bona causa.

Carme Mataró i Puig
Secretària del Patronat de la Fundació Pius Bosch

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *